Behandeling

Onderzoek

Een osteopaat start altijd met een uitgebreid vraaggesprek om een indruk te krijgen van de ontstaansgeschiedenis van de klacht. Vervolgens vindt een onderzoek plaats van top tot teen.

Een osteopaat onderzoekt de drie systemen op hun beweeglijkheid. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen die met de klacht verband kunnen houden in kaart gebracht. Daarna bespreekt hij zijn bevindingen met de patiënt, hoe deze in verband staan met de klacht en hoe ze verholpen kunnen worden.

Tijdens het onderzoek voert de osteopaat ook safety tests uit voor ernstige pathologieën. Bij twijfel neemt de osteopaat - in overleg met u - contact op met uw (huis)arts.

Osteopathie behandeling

Na het onderzoek start de osteopaat met de behandeling. Met verschillende handgrepen zal hij de bewegingsbeperkingen opheffen (mobiliseren). Omdat een osteopaat de oorsprong van het probleem behandelt, kan dit op een andere plaats zijn dan waar de klacht zich bevindt. Er is echter altijd een anatomische relatie met de oorspronkelijke klacht.

Soms treedt na een behandeling eerst een verergering van de klachten op, het lichaam heeft tijd nodig om te herstellen. Meestal zijn meerdere behandelingen nodig om een optimaal, blijvend resultaat te bereiken. De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden.Dit verschilt per patiënt en is afhankelijk van de aard van de klacht. Over het algemeen moet binnen 3 à 4 behandelingen een duidelijk effect waarneembaar zijn.

Behandeling

Osteopathie

Een osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorsprong van het probleem om de klacht te kunnen verhelpen. Waar andere geneeswijzen alleen de klacht behandelen (of onderdrukken met medicatie), probeert een osteopaat de oorzaak weg te nemen waardoor de pijn (blijvend) wordt verholpen.

Baby's en kinderen

Osteopathie is voor baby's en kinderen een bijzonder effectieve en veilige geneeswijze. Met klachten als onrust (huilbaby’s), reflux, motorische achterstand, groeistoornissen, veelvuldig voorkomende oorontsteking, long- of darmklachten, eczeem en allergieën, kunt u bij een osteopaat terecht.

Verwijzing en kosten

Voor osteopathie heeft u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. David Creemers is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hij is hierdoor een erkend osteopaat en daarom vergoeden bijna alle verzekeraars (een deel van) de behandeling.