Osteopathiepraktijk van David Creemers, osteopaat D.O.-MRO, gevestigd in Eindhoven en Mierlo.

13 december 2017

Aanvullend verzekeren voor osteopathiebehandelingen, wel of niet verstandig?

Osteopathie voor kinderen en volwassenen wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed onder de noemer complementaire/alternatieve geneeswijzen of beweegzorg vanuit de zorgverzekering met een aanvullende dekking. Hiervoor is het verplichte eigen risico niet van toepassing.
De osteopaat dient sowieso te zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkend register voor osteopathie. Creemers Osteopathie is onder meer aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en voldoet daarmee aan deze voorwaarde. Dus wanneer u aanvullend verzekerd bent, kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar declareren. Maar let op, veel verzekeraars vergoeden maar een deel van de behandeling. Dat komt omdat het daglimiet per behandeling (in euro’s) veel lager is dan het tarief van een osteopaat. Naast de extra kosten voor de aanvullende verzekering, moet u dus bijna altijd nog een aanzienlijk deel van de behandeling zelf betalen.


Heeft een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen dan wel zin?

Dat is nog best een lastige vraag om te beantwoorden. Vergoedingen van verzekeringen zijn als appels met peren vergelijken en je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben wij zelf een proefberekening gemaakt voor de vier grootste verzekeraars in Nederland: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. In dit voorbeeld gaan we uit van 5 osteopathiebehandelingen in 2018. In de tabel kunt u duidelijk zien wat de totale kosten zijn als u aanvullend verzekerd bent en in de laatste kolom blijkt dan of het voordeliger is om te verzekeren of om de behandelingen toch zelf te betalen.

Vergelijking aanvullende verzekeringspolissen alternatieve geneeswijzen

Dus, wel of niet aanvullend verzekeren voor osteopathie vergoeding?

Of u wel of niet een verzekering moet afsluiten is natuurlijk voor iedereen een persoonlijke kwestie. Het is waarschijnlijk afhankelijk van meer factoren dan alleen de vergoeding voor osteopathiebehandelingen. Als u nog meer (alternatieve) zorg of medicijnen nodig heeft, dan geldt alweer een andere berekening. U bereikt dan bijvoorbeeld eerder de maximale jaarvergoeding waardoor u zelf moet gaan betalen. Van de andere kant vergoedt een aanvullende verzekering natuurlijk méér dan alleen osteopathie. Dus als u ook brillen/contactlenzen of extra fysiotherapiebehandelingen nodig heeft, krijgt u die misschien ook wel (gedeeltelijk) vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent.

Wat we in ieder geval willen benadrukken is dat wat veel mensen denken: ‘hoe hoger de premie, hoe ruimer de dekking’ niet altijd op gaat. In het geval van vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen is dat in ieder geval niet recht evenredig! Dat komt doordat bijna alle verzekeraars een daglimiet voor de behandelingen hanteren. Hierdoor moet u – naast de verzekeringspremie – vaak nog een behoorlijk bedrag per behandeling zelf bij betalen. Op basis van de verzekeringspolissen die we in het voorbeeld hebben besproken, zou je als gemiddelde maatstaf kunnen gebruiken dat een verzekering alleen voordeel biedt als de maximale dagvergoeding tenminste 40 euro is én de premie minder dan 16,50 euro per maand bedraagt. Wanneer de dagvergoeding lager is of de premie hoger, dan is dat dus nog maar de vraag.

Tot slot, een verzekering is uiteindelijk natuurlijk bedoeld om (de financiële gevolgen van) een risico af te dekken. Probeer dus goed in te schatten wat die financiële gevolgen voor u zouden zijn wanneer u (onverwacht) extra zorg nodig heeft. Wilt of kunt u die gevolgen niet zelf dragen, dan is het verstandig om dat risico (gedeeltelijk) af te dekken met een verzekering. Maar heeft u voldoende draagkracht om het met eigen middelen op te vangen, dan lijkt het toch verstandig om úw aanvullende verzekeringspolis nog eens kritisch te bekijken. Wat zijn de extra premiekosten en wat wordt dan (maximaal) vergoed, met andere woorden: wat moet u zélf betalen?

David Creemers
Osteopathie

Een osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorsprong van het probleem om de klacht te kunnen verhelpen. Waar andere geneeswijzen alleen de klacht behandelen (of onderdrukken met medicatie), probeert een osteopaat de oorzaak weg te nemen waardoor de pijn (blijvend) wordt verholpen.

Behandeling

Een osteopaat start altijd met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen die met de klacht verband kunnen houden in kaart gebracht. Met manuele technieken worden deze vervolgens opgeheven, zodat de (pijn)klacht wordt verholpen.

Baby's en kinderen

Osteopathie is voor baby's en kinderen een bijzonder effectieve en veilige geneeswijze. Met klachten als onrust (huilbaby’s), reflux, motorische achterstand, groeistoornissen, veelvuldig voorkomende oorontsteking, long- of darmklachten, eczeem en allergieën, kunt u bij een osteopaat terecht.

Verwijzing en kosten

Voor osteopathie heeft u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. David Creemers is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hij is hierdoor een erkend osteopaat en daarom vergoeden bijna alle verzekeraars (een deel van) de behandeling.