Osteopathiepraktijk van David Creemers, osteopaat D.O.-MRO, gevestigd in Eindhoven en Mierlo.

11 mei

Aanvullende praktijkregels Creemers Osteopathie i.v.m. COVID-19

Op basis van het beleid van de Nederlandse overheid/VWS en de richtlijnen van het RIVM, heeft beroepsvereniging NVO de Leidraad infectiepreventie COVID-19 opgesteld. Deze dient als handvat voor de hieronder opgestelde praktijkregels. Onder de huidige omstandigheden is het alleen bij strikte naleving van deze regels mogelijk goede en veilige zorg te bieden. Ik reken er dan ook op dat iedereen hier zorgvuldig en verantwoordelijk mee omgaat. Voor je eigen veiligheid, die van andere patiënten, en die van mij.

 • Bij het maken van een nieuwe afspraak (telefonische triage) en voor aanvang van het consult, zal ik expliciet vragen naar klachten die kunnen wijzen op COVID-19*-besmetting.
 • Als jij of je gezinsleden (alle huishoudcontacten) symptomen hebt/hebben die passen bij COVID-19, dan kan de behandeling nu niet doorgaan. We maken een nieuwe afspraak als iedereen meer dan 24 uur geheel symptoomvrij is.
 • Vanzelfsprekend worden ook last-minute annuleringen in verband met COVID-19 klachten niet in rekening gebracht.
 • Je komt alleen naar de praktijk, tenzij dat echt niet anders kan. Voor patiënten onder de 18 jaar is begeleiding van een ouder/verzorger verplicht.
 • Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd (in de wachtruimte) aanwezig zijn: kom stipt op tijd. Ben je meer dan 5 minuten te vroeg, wacht dan even in je auto of buiten de praktijk tot vlak voor de afspraak.
 • Houd in de wachtruimte rekening met de verplichte 1,5 meter sociale afstand met anderen. Vermijd zo veel mogelijk (hand)contact met spullen (tijdschriften, speelgoed) en evt. andere materialen.
 • Als je wordt binnengeroepen zal ik de deur van de behandelruimte openen en sluiten.
 • We begroeten elkaar zonder handen te schudden.
 • Direct bij binnenkomst in de behandelruimte vraag ik je eerst je handen te wassen met water en zeep of je handen te desinfecteren met alcohol/handgel. Dit staat klaar, net als papieren handdoekjes.
 • Natuurlijk was/desinfecteer ik vóór en ná elke behandeling mijn handen (met water en zeep of alcohol/handgel). Daarnaast maak ik gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals onderzoekshandschoenen en mondneusmasker.
 • Neem bij voorkeur een eigen badlaken (schone, grote handdoek) mee voor op de behandelbank.
 • De behandelbank wordt na iedere patiënt gereinigd/gedesinfecteerd.
 • Betaal zo veel mogelijk contactloos. Na elke transactie zal ik de pinautomaat reinigen/desinfecteren.
 • De praktijk wordt na iedere werkdag schoongemaakt. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan desinfectie van contactoppervlakken zoals deurklinken en (wachtkamer)stoelen.

* Symptomen passend bij COVID-19 zijn: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn,     branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.

Dank voor je aandacht en medewerking.

David
06-24897183


Dit is versie 11/05/2020 - De Leidraad infectiepreventie COVID-19 wordt door het NVO doorontwikkeld naar aanleiding van veranderend beleid van VWS en vernieuwde adviezen van het RIVM. Indien nodig zal ik daarop ook de Praktijkregels van Creemers Osteopathie aanpassen. Bekijk dus steeds vóór elke afspraak of er een nieuwe versie beschikbaar is.
Osteopathie

Een osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorsprong van het probleem om de klacht te kunnen verhelpen. Waar andere geneeswijzen alleen de klacht behandelen (of onderdrukken met medicatie), probeert een osteopaat de oorzaak weg te nemen waardoor de pijn (blijvend) wordt verholpen.

Behandeling

Een osteopaat start altijd met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen die met de klacht verband kunnen houden in kaart gebracht. Met manuele technieken worden deze vervolgens opgeheven, zodat de (pijn)klacht wordt verholpen.

Baby's en kinderen

Osteopathie is voor baby's en kinderen een bijzonder effectieve en veilige geneeswijze. Met klachten als onrust (huilbaby’s), reflux, motorische achterstand, groeistoornissen, veelvuldig voorkomende oorontsteking, long- of darmklachten, eczeem en allergieën, kunt u bij een osteopaat terecht.

Verwijzing en kosten

Voor osteopathie heeft u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. David Creemers is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hij is hierdoor een erkend osteopaat en daarom vergoeden bijna alle verzekeraars (een deel van) de behandeling.