Osteopathiepraktijk van David Creemers, osteopaat D.O.-MRO, gevestigd in Eindhoven en Mierlo.

6 februari

Lockdown en sluiting osteopathie opnieuw verlengd

Op de persconferentie van 2 februari heeft het kabinet aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot tenminste 2 maart. Tot mijn grote spijt betekent dit ook dat mijn osteopathiepraktijken in Eindhoven en Mierlo nog langer gesloten moeten blijven. De – inmiddels bijna 30.000 keer getekende – petitie, herhaaldelijke oproepen aan het ministerie van VWS en zelfs een aangenomen motie in de Tweede Kamer (de regering dient op korte termijn tot een oplossing te komen voor mensen die niet terechtkunnen bij hun chiropractor of osteopaat), hebben er helaas niet toe geleid dat we aan het lijstje uitgezonderde contactberoepen zijn toegevoegd.

Het is begrijpelijk dat in de strijd tegen het virus ergens een lijn getrokken wordt als het gaat om (para)medische zorg; contactberoepen die zelfs tijdens een lockdown zorg moeten kunnen blijven bieden. Het kabinet heeft deze lijn getrokken op basis van de zorgverzekeringswet. Omdat fysiotherapie (gedeeltelijk) in het basispakket van de zorgverzekering zit, mogen fysiotherapeuten (gelukkig) wel open. Osteopathie valt onder de vergoeding 'alternatieve geneeswijzen' van de aanvullende zorgverzekering en osteopathiepraktijken blijven dus gesloten.

Bezwaar
Het bezwaar van onze beroepsgroep hiertegen is dat osteopathie in bijna alle andere Europese landen wel wettelijk wordt erkend. Dat osteopaten in Nederland een vooropleiding als (BIG-geregistreerd) fysiotherapeut of basisarts hebben. En dat we daarna nog een vijfjarige opleiding tot osteopaat hebben gevolgd. Als het gaat om de grondslag voor hun handelen in de medische basisvakken en het biomechanische kennisdomein, zijn osteopaten dus vergelijkbaar met (en net zo paramedisch als) fysiotherapeuten. En zou ook voor ons een uitzondering op de lockdown moeten gelden. Maar helaas…

Motie
Mede dankzij de door zovelen van jullie getekende petitie, zijn kamervragen gesteld en verschillende moties ingediend. Eén motie is aangenomen: voor mensen met ingrijpende fysieke klachten die tijdens de lockdown niet terechtkunnen bij hun chiropractor of osteopaat, omdat zij niet kwalificeren als medisch contactberoep, en daardoor worden beperkt in hun functioneren, dient de regering op korte termijn met een oplossing te komen. Als vervolg op deze motie in de Tweede Kamer heeft minister voor Medische Zorg en Sport Van Ark, het probleem van deze tienduizenden mensen met een schriftelijke kennisgeving bij huisartsen en fysiotherapeuten neergelegd. De beroepsverenigingen van fysiotherapeuten (KNGF en SKF) hebben de minister inmiddels laten weten dat zij geen oplossing hebben voor de specifieke behandelingen die chiropractoren en osteopaten bieden. Bij onze patiënten is veelal sprake van complexe chronische klachten en zij vinden vaak geen adequate hulp in de reguliere zorg. Hiermee heeft de minister het probleem dus niet opgelost. En worden de fysieke klachten nog steeds niet behandeld. Dat is frustrerend en wordt steeds schrijnender, ik weet het. Maar ik heb me net als iedereen aan de wet- en regelgeving te houden en mág dus niet helpen. Niet totdat de lockdown wordt versoepeld of totdat er een uitzondering op de regels wordt gemaakt voor osteopathie.

Huisarts
Om ook bij huisartsen en hun beroepsorganisatie de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) erkenning voor (de noodzaak van) osteopathie op de radar te krijgen, heeft mijn beroepsvereniging een voorbeeldbrief opgesteld die patiënten kunnen gebruiken voor een oproep aan hun huisarts. Wellicht kan op deze manier via de LHV het probleem worden teruggelegd bij het ministerie van VWS om vervolgens alsnog met een échte oplossing te komen voor patiënten die door een osteopaat willen worden behandeld om hun klachten te verhelpen. Wanneer je bij je huisarts aandacht wilt vragen voor je gezondheidssituatie, zou je de voorbeeldbrief (link onderaan pagina) kunnen gebruiken.


Heb je vragen of kom je in de knel? Neem dan alsjeblieft contact met me op.
Mijn praktijken zijn gesloten, ik kom niet aan huis. Sorry, geen uitzonderingen. Maar natuurlijk denk ik (evt. in overleg met je huisarts) graag mee over een mogelijke oplossing!

Ik wens iedereen voldoende mentale en fysieke kracht en gezondheid om vol te houden. Ik hoop dat we met alle drastische maatregelen nieuwe coronavarianten en een derde golf kunnen afweren, zodat de beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden afgeschaald.

Hopelijk zien we elkaar snel weer!

David
06-24 89 71 83Osteopathie

Een osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorsprong van het probleem om de klacht te kunnen verhelpen. Waar andere geneeswijzen alleen de klacht behandelen (of onderdrukken met medicatie), probeert een osteopaat de oorzaak weg te nemen waardoor de pijn (blijvend) wordt verholpen.


Behandeling

Een osteopaat start altijd met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen die met de klacht verband kunnen houden in kaart gebracht. Met manuele technieken worden deze vervolgens opgeheven, zodat de (pijn)klacht wordt verholpen.


Baby's en kinderen

Osteopathie is voor baby's en kinderen een bijzonder effectieve en veilige geneeswijze. Met klachten als onrust (huilbaby’s), reflux, motorische achterstand, groeistoornissen, veelvuldig voorkomende oorontsteking, long- of darmklachten, eczeem en allergieën, kunt u bij een osteopaat terecht.


Verwijzing en kosten

Voor osteopathie heeft u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. David Creemers is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hij is hierdoor een erkend osteopaat en daarom vergoeden bijna alle verzekeraars (een deel van) de behandeling.