Osteopathiepraktijk van David Creemers, osteopaat D.O.-MRO, gevestigd in Eindhoven en Mierlo.

12 januari

Lockdown (en sluiting praktijken Creemers Osteopathie) verlengd

Zoals we vanavond allemaal in de persconferentie hebben kunnen horen heeft het kabinet besloten dat Nederland tot tenminste 9 februari in lockdown blijft. Dat is een zware dobber voor iedereen. We zullen nog langer onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken. Helaas geldt dat ook voor de osteopathische zorg; mijn praktijken en Eindhoven en Mierlo moeten (vooralsnog) gesloten blijven.

Opnieuw krijgen alle mensen die tot en met 9 februari al een afspraak ingepland hadden, hier ook nog persoonlijk bericht over.


Osteopaten willen graag hun werk doen

Ondertussen zijn we als beroepsgroep hard aan het werk om de overheid ervan te overtuigen dat - net als voor (para)medische contactberoepen zoals fysiotherapie - een uitzondering gemaakt zou moeten worden voor osteopathie. Osteopaten behandelen patiënten met complexe klachten en bieden daarmee veelal een oplossing die andere zorgsoorten niet kunnen bieden. De lockdownmaatregelen leiden nu tot onnodig veel gezondheidsklachten bij patiënten: thuiswerkers, zorgmedewerkers, mensen met chronische (pijn)klachten, huilbaby’s… Wij zijn dan ook van mening dat osteopathie een zorgberoep is en dat juist om andere zorgverleners te ontlasten en te helpen in het kunnen blijven uitoefenen van hun zware taak, osteopaten zo snel mogelijk weer hun werk zouden moeten kunnen uitvoeren. In andere landen vallen osteopaten wel onder de zorgberoepen waarvoor een uitzondering geldt en zijn in heel West-Europa dus gewoon open. Ook de WHO (World Health Organization) erkend osteopathie als essentieel beroep in de gezondheidszorg. Inmiddels heeft in Nederland de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen uitgesproken naar het Ministerie van VWS over de gevolgen van de sluiting van osteopaten en chiropractoren in Nederland.

Bedankt

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) is onlangs een petitie gestart. Deze is inmiddels bijna 20.000 keer ondertekend. Ik wil dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. En naast deze ‘landelijke’ steun heb ik persoonlijk zo veel mailtjes en appjes met steunbetuigingen mogen ontvangen; het is werkelijk hartverwarmend. Dank, dank, dank!
Natuurlijk hoop ik van harte dat deze gezamenlijke moeite effect heeft en dat osteopaten in Nederland vervroegd weer aan het werk mogen om patiënten te helpen. Als er ontwikkelingen zijn, dan laat ik dat vanzelfsprekend zo snel mogelijk weten.


Ik hoop voor iedereen dat de maatregelen snel het gewenste effect hebben. Dat de dagelijkse besmettingen in hoog tempo afnemen zodat ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive cares snel daalt. Alleen dan zullen we weer kleine stapjes richting ‘normaal’ kunnen zetten. Ik wens iedereen dan ook veel kracht en geduld om dit – in goede gezondheid – nog even vol te houden.

Hopelijk zien we elkaar snel weer!

David
06-24 89 71 83
Osteopathie

Een osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorsprong van het probleem om de klacht te kunnen verhelpen. Waar andere geneeswijzen alleen de klacht behandelen (of onderdrukken met medicatie), probeert een osteopaat de oorzaak weg te nemen waardoor de pijn (blijvend) wordt verholpen.


Behandeling

Een osteopaat start altijd met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen die met de klacht verband kunnen houden in kaart gebracht. Met manuele technieken worden deze vervolgens opgeheven, zodat de (pijn)klacht wordt verholpen.


Baby's en kinderen

Osteopathie is voor baby's en kinderen een bijzonder effectieve en veilige geneeswijze. Met klachten als onrust (huilbaby’s), reflux, motorische achterstand, groeistoornissen, veelvuldig voorkomende oorontsteking, long- of darmklachten, eczeem en allergieën, kunt u bij een osteopaat terecht.


Verwijzing en kosten

Voor osteopathie heeft u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. David Creemers is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hij is hierdoor een erkend osteopaat en daarom vergoeden bijna alle verzekeraars (een deel van) de behandeling.