Osteopathiepraktijk van David Creemers, osteopaat D.O.-MRO, gevestigd in Eindhoven en Mierlo.

19 mei 2015

Osteopathie levert forse kostenbesparing volgens Duitse zorgverzekeraar

Behandelingen via de osteopaat verlichten de klachten en verlagen de kosten op het gebied van geneesmiddelen, materialen en ziekenhuisuitgaven per patiënt met ongeveer de helft, zo blijkt uit een twee jaar durend onderzoek door de Duitse ziektekostenverzekeraar BKK Advita. De Nederlandse Vereniging van Osteopathie (NVO) ziet in dit onderzoek een bevestiging van eigen ervaringen en doet een oproep aan Nederlandse ziektekostenverzekeraars tot eenzelfde efficiëntie-onderzoek.

Duitse ziektekostenverzekeraar BKK Advita volgde het declaratieproces van 780 verzekerden, die in de periode 2012-2014 werden behandeld door een ostepaat. Voor elke betreffende patiënt startte deze onderzoeksperiode een half jaar vóór aanvang van de behandeling en eindigde zes maanden na beëindiging hiervan. Bij uitwerking van de resultaten bleken de gemiddelde kosten per patiënt op het gebied van geneesmiddelen, materialen en ziekenhuisopnamen met zo’n 45 procent te zijn gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor.

Ton Kouwenberg, voorzitter van de NVO, roept ziektekostenverzekeraars in Nederland op tot een soortgelijke kosten-batenanalyse. “We zijn voortdurend op zoek naar besparing van de uitgaven in de zorg. Om beleidsmakers in deze sector voldoende sturingsmogelijkheden te geven zijn dergelijke efficiëntieonderzoeken in Nederland van groot belang. Deze cijfers bevestigen in elk geval de ervaring van onze leden en patiënten en vormen een bewijs van de grote doeltreffendheid en nut van de osteopathie.”

Bron: Nederlandse Vereniging van Osteopathie (NVO)
Osteopathie

Een osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorsprong van het probleem om de klacht te kunnen verhelpen. Waar andere geneeswijzen alleen de klacht behandelen (of onderdrukken met medicatie), probeert een osteopaat de oorzaak weg te nemen waardoor de pijn (blijvend) wordt verholpen.

Behandeling

Een osteopaat start altijd met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen die met de klacht verband kunnen houden in kaart gebracht. Met manuele technieken worden deze vervolgens opgeheven, zodat de (pijn)klacht wordt verholpen.

Baby's en kinderen

Osteopathie is voor baby's en kinderen een bijzonder effectieve en veilige geneeswijze. Met klachten als onrust (huilbaby’s), reflux, motorische achterstand, groeistoornissen, veelvuldig voorkomende oorontsteking, long- of darmklachten, eczeem en allergieën, kunt u bij een osteopaat terecht.

Verwijzing en kosten

Voor osteopathie heeft u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. David Creemers is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hij is hierdoor een erkend osteopaat en daarom vergoeden bijna alle verzekeraars (een deel van) de behandeling.