Osteopathiepraktijk van David Creemers, osteopaat D.O.-MRO, gevestigd in Eindhoven en Mierlo.

24 april

Praktijken Eindhoven en Mierlo nog niet open

Extra informatie (4) in verband met het coronavirus (COVID-19).

Zoals aangekondigd heeft het kabinet afgelopen week nieuwe informatie over de coronamaatregelen in Nederland gegeven. De overheidsbepalingen (richtlijnen RIVM en beleid VWS) voor het uitoefenen van contactberoepen zijn onveranderd: dit is verboden tot en met 19 mei 2020, voor zover het voor deze beroepen niet mogelijk is 1,5 meter afstand tot de cliënt in acht te nemen.

Dat betekent dus helaas dat ik alleen zorg op afstand mag bieden en dat ik nog geen afspraken kan maken op de praktijken in Eindhoven en Mierlo.
Vanzelfsprekend krijgen alle personen die tot 19 mei een afspraak hadden ingepland ook persoonlijk bericht.


Uitzondering

De maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan betekenen dat vrijwel alle behandelingen tot nader order zijn opgeschort. Paramedici mogen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden wel noodzakelijke zorg verlenen aan:

  • Mensen met een cruciaal beroep volgens de lijst van VWS die dreigen uit te vallen in de beroepsuitoefening, door de gevolgen van een behandelbare klacht.
  • Mensen met een behandelbare klacht die, wanneer de behandeling niet zou plaatsvinden, hier blijvend achteruitgang / onherstelbare gevolgen van ondervinden.

Dit geldt dus alleen voor patiënten met een persoonlijke medische indicatie waarvoor de zorg niet kan worden uitgesteld, de zorg niet op afstand kan worden gegeven (bv. door telefonisch consult of beeldbellen) én de beoefenaar tijdens de behandeling alle adviezen van het RIVM omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen kan naleven. In de meeste gevallen betekent dit dus dat de behandeling niet door kan gaan.

Het NVO (beroepsvereniging Osteopathie) heeft voorwaarden en beslismomenten opgesteld in een ‘Leidraad infectiepreventie Covid-19’ en bijbehorend triageschema (pdf onderaan deze pagina), als ondersteuning bij de professionele afwegingen en verantwoorde beslissingen in deze uitzonderlijke situatie.Voorbereidingen

Afgelopen weken kwam er steeds, soms dagelijks, nieuwe en aanvullende informatie over het coronavirus en Covid-19. Het kan dus zijn dat de ‘Leidraad infectiepreventie Covid-19’ aangepast wordt. Als dit zo is, zal ik dat op deze website bekendmaken.

Ik hoop natuurlijk dat de maatregelen kunnen worden afgeschaald zodat ik mijn praktijken in Eindhoven en Mierlo weer kan openen. In voorbereiding hierop tref ik noodzakelijke maatregelen ten behoeve van infectiepreventie. Zowel in mijn werkwijze (telefonische triage, deurbeleid) als in de praktijken (hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen). Zodra het veilig en verantwoord is, sta ik weer voor jullie klaar!

Dus nogmaals, blijf gezond en hopelijk tot snel.

David
06-24897183

Bekijk vragen & antwoorden over het coronavirus (website van het RIVM)Osteopathie

Een osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorsprong van het probleem om de klacht te kunnen verhelpen. Waar andere geneeswijzen alleen de klacht behandelen (of onderdrukken met medicatie), probeert een osteopaat de oorzaak weg te nemen waardoor de pijn (blijvend) wordt verholpen.


Behandeling

Een osteopaat start altijd met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen die met de klacht verband kunnen houden in kaart gebracht. Met manuele technieken worden deze vervolgens opgeheven, zodat de (pijn)klacht wordt verholpen.


Baby's en kinderen

Osteopathie is voor baby's en kinderen een bijzonder effectieve en veilige geneeswijze. Met klachten als onrust (huilbaby’s), reflux, motorische achterstand, groeistoornissen, veelvuldig voorkomende oorontsteking, long- of darmklachten, eczeem en allergieën, kunt u bij een osteopaat terecht.


Verwijzing en kosten

Voor osteopathie heeft u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig. David Creemers is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hij is hierdoor een erkend osteopaat en daarom vergoeden bijna alle verzekeraars (een deel van) de behandeling.